Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 2: Ta ställning

Skapad 2019-11-29 18:17 i Näsvikens skola Hudiksvall
Grundskola 6 Svenska
Under cirka 8 veckor kommer vi att jobba med kapitel 2; ta ställning. Vi arbetar med att läsa texter som engagerar och som gör att man får ta ställning. Under kapitlet möter vi också reklam och hur den formen används för att påverka oss. Dessutom kommer ni att få samtala och argumentera för ett ämne som berör er. Vi fortsätter också att lära oss mer om det svenska språket och hur det förhåller sig till de övriga nordiska språken.

Innehåll

Mål för kapitlet

Muntligt berättande

 • Kunna resonera om språkliga varianter i svenskan: dialekter.

Lyssna

 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texter.

Läsa

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: böcker om att ta ställning.  

 • Kunna uppfatta och förstå svenska språkets förhållande till andra språk.

 • Kunna läsa sakprosatext med flyt: litteraturhistoria.

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

Skriva

 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: reklam.

 • Kunna använda regler för språkriktighet: citattecken.

 • Kunna skriva texter med språklig variation: återblickar.

Tala

 • Kunna anpassa språket efter olika syften: argumentation.

Bedömning

 1. Reklam. Du kommer att få skapa en reklambild där du ska beskriva varför man ska köpa just din produkt. Syftet med uppgiften är att förstå hur reklam, både i text och bild, kan användas för att påverka andra. Du ska se till text och bild samspelar och att bilden förstärker det du skrivit. Du kommer att få arbeta med denna uppgift både i svenskan och på bilden. 
 2. Argumentation. Du kommer att få argumentera och ta ställning för eller emot ett ämne Du får argumentera om något som berör och engagerar dig. Syftet är att både tala för eller emot det man tycker men även att lyssna på andras argument och därmed kunna bemöta dessa. Ni kommer att samtala i en mindre grupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Ta ställning

Ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Skriva
Reklam- text
Du har ännu inte nått målen.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva
Reklam- samspel med bild
Du har ännu inte nått målen.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala
Formulera sig och kommunicera i tal.
Du har ännu inte nått målen.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: