Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott ht-19

Skapad 2019-11-30 12:36 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 4 Idrott och hälsa
En hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande!

Innehåll

 Syfte

förmågor

- röra sig på olika sätt

- utföra och värdera fysiska aktiviteter

- genomföra utevistelser efter olika förhållanden

- förebygga risker vid aktiviteter

kunskaper 

- grundformer i kombination med gymnastikredskap

- olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus

- förebyggande av skador, genom uppvärmning

- lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

- säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser.

Bedömning

vad

Hänvisar till de kopplingar till Kunskapskraven som finns längst ner i dokumentet. 

hur

Du kommer att bli bedömd efter ditt engagemang och deltagande på lektioner.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få både i grupp, enskilt och i par:

- visa hänsyn

- löpträna

- delta i lekar både inomhus och utomhus

- kasta och fånga bollar

- träna friidrott (längd, 60m, kast med liten boll, kurirstafett)

- reaktionsövningar

- träna fotboll, brännboll, innebandy

- delta i redskapsgymnastik (räck, ringar, rep, matta och plint)

- träna kondition, genom hinderbana och stationer

- delta i racksport t ex badminton, bordtennis (träna koordination öga-hand)

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: