Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampens pedagogiska planering December 2019

Skapad 2019-12-01 18:39 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet

Innehåll

Varför?

Efter att vi under en hel termin har utforskat estetiska lärprocesser ser vi att barnens intresse och kunskap har ökat. Vi kommer därför att avsluta terminen med att låta barnen bearbeta sina nya kunskaper och erfarenheter.

Vad?

Lärobjektet denna period är estetik. Barnens tidigare erfarenheter och intressen påverkar och styr innehållet i utbildningen.

Hur?

Vi erbjuder tillfällen med musik, sång och dans. Vi dukar upp en miljö som bjuder in till skapande i olika former. Månulvarna bjuder också in till lek.

 

Hur dokumenterar vi?

För vem? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: