Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3 SO- Religioner och tro

Skapad 2019-12-01 19:49 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vad är religion? Jo religion är ett sätt att tänka och tro. En religion förklarar stora frågor som till exempel; Varför finns vi? Vad händer när man dör? Att ha kunskaper om olika religioner är viktigt för att vi människor ska kunna respektera varandra och förstå andra männiksors sätt att tänka och leva. I denna resa kommer vi att stifta kontakt med; kristendom, judendom och islam. Det är tre religioner som har samma rötter, delvis samma berättelser, men även mycket annat gemensamt. Samtidigt som de förstås också skiljer sig åt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Förmågor: analysförmåga, kommunikativ förmåga och begreppslig förmåga.

Syfte:

 • Att utveckla kunskap om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.

Undervisning:

Under temat kommer du ges tillfälle att:

 • se på filmer som handlar om barn som utövar sin religion.
 • lyssna på berättelser ur Bibeln, Koranen och Tanach
 • läsa olika faktatexter om de tre världsreligionerna
 • jämföra religionerna med hjälp av Venn-diagram
 • träna att på att använda olika begrepp som tex. religion, tradition,  judendom- synagoga, islam-moské, kristendom- kyrka, Tanach (i vilken Tora är en av tre delar), Koranen och Bibeln, stjärna, halvmåne och kors
 • skriva egna faktatexter med hjälp av tankekartor 
 • arbeta i grupp och enskilt

 

Kunskapskrav och bedömning:

Du blir bedömd genom att du kan visa att du kan:
* några begrepp inom de tre världsreligionerna (se ovan).
* berätta om några likheter och skillnader mellan religionerna
* skriva en egen faktatext där du visar att du har kunskap om religionerna
* samarbeta och arbeta enskilt
* diskutera och samtala (vara aktiv under lektionerna)
* ge en muntlig presentation med hjälp av datorn (bildspel)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: