Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren november

Skapad 2019-12-01 20:25 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Vi kommer att arbeta med Astrid Lindgrens olika berättelser och vi tänkte börja med Pippi.

Innehåll

Mål:

Stärka barnen i sin identitet (jag kan). kapa en starkare gemenskap i barngruppen genom samarbete samtidigt som barnen får utveckla sin motorik. 

Vad?:

Vi ska undervisa på olika sätt och göra det inspirerande och intressant för barnen genom Pippi.

Hur?:

Barnen kommer att få flaskpost av Pippi för att svara på frågor som handlar om dem. Vilken färg de gillar, vad deras favorit mat är m.m. 

Vi kommer sedan att skicka alla breven som barnen har skrivit och samtala kring hur man skickar brev. 

Vem/vilka(aktör)?:

Pedagoger och barn

Var(ute-inne-rum-plast)?:

Vi kommer vara både inne och ute, på förskolan och i skogen.

När(tid)?:

Från nu till obestämd tid.

Varför?

Vi har märkt att barnen har intress för Pippi förra terminen därför tänkte vi lära oss och utforska genom Pippi.

Dokumentation:

Dokumentationen kommer att ske genom bild och skrift, både av oss och barnen själva. 

 

Forskningsanknytning: 

Ett barns perspektiv kan bli synligt när barnet får komma med sina egna bidrag, tankar mm. Barnets medverkan ska ge individen möjlighet att träda fram. Detta innefattar dock inte bara individen utan även kollektivet (Svenning, 2013, s. 47 & 57).  

Boken ”Vad berättas om mig?”

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: