Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och stormaktstiden

Skapad 2019-12-01 23:38 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 – 6 Historia
Det här arbetsområdet tar dig tillbaka till tider i vår historia som vi brukar kalla för Vasatiden och stormaktstiden. Du får ta del av Gustav Vasas liv och hur han förändrade Sverige. Sverige blev under stormaktstiden ett stort och mäktigt rike. Men hur kunde Sverige bli en stormakt? Och vad fick stormakten att falla?

Innehåll

Mål för elev

Du ska känna till:

Hur det var att leva under Vasatiden.
Gustav Vasas liv och hur han förändrade Sverige.
Orsakerna till reformationen.
Konsekvenserna av reformationen.
Orsakerna till och konsekvenserna av att Sverige blev en stormakt.
Varför stormakten föll.
Hur samhället påverkades av Sverige som stormakt?

 

 

Innehåll

 • Den svenska statens framväxt och organisation
 • De nordiska staternas bildande
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. ​
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. 
 • Exempel på hur 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppet stormaktstiden samt olika syn på deras betydelse.

Genomförande

Det här arbetsområdet handlar om hur Sverige växer fram som nation. Vi börjar med att läsa om hur livet var under Vasatiden och sedan lär vi känna Gustav Vasa genom att bland annat titta på videoklipp om hans uppväxt och liv. I det här arbetsområdet besvarar vi frågeställningen "Hur kom Gustav Vasas styre att påverka svenskarna"? Du kommer få insyn i fogdens roll, sätta dig in i hur Vasa höjde skatterna och triggade igång böndernas upprop samt få veta hur han reformerade Sverige och vilka konsekvenser det fick för svenska. Detta genom att vi läser olika slags texter som behandlar dessa punkter och svarar på quiz efter varje text vi läser. Du läser enskilt, i par och vi läser i helklass. Vi använder Kahoot och quiz på Clios digitala läromedel. Där kan du även göra om quizen och läsa igenom texterna om du känner att du behöver det. Du arbetar en hel del i par, till exempel när ni sammanfattar orsakerna och konsekvenserna av reformationen. 

 

Vi läser även 4 olika texter om hur Gustav Vasa framställs. Vad säger de olika källorna? Var han en tyrann eller nationalhjälte? Vi fortsätter att läsa om vad som händer efter hans död och hans söner som sedan tar över makten.
I grupper diskuterar ni  även hur livet såg ut för barn under Vasatiden.

Därefter går vi över till stormaktstiden. Vi fördjupar oss i häxprocesser, postväsendet och Sveriges införande av yrkessoldater. Vi tar reda på orsakerna till och konsekvenserna av att Sverige blev en stormakt genom att läsa texter individuellt, i par, men även i helklass. Vi tittar på videoklipp och arbetar med olika quiz som handlar om stormaktstidens regenter och samhälle. Vi fokuserar inte bara på krig utan även på hur samhället påverkades av Sverige som stormakt. Vi avslutar arbetsområdet med att eleverna i grupp får diskutera orsaker till och konsekvenser av stormaktstidens uppgång och fall. Som stöd till detta använder sig eleverna av en tabell. Därefter blir det ett övergripande förhör i form av quiz. 

Redovisning

Alla quiz du gör, diskussionerna, tabellerna, sammanfattningar  och det övergripande quizet i slutet på arbetet.

Elevinflytande

Eleverna visar sin förförståelse genom en tankekarta i början av arbetsområdet. Vi avslutar med utvärderingar efter alla texter och quiz vi gör. Där får eleverna sammanfatta det viktigaste. 

Matriser

Hi
Bedömningen gäller ämnet historia

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ha kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Förmågan att resonera
Förmågan att resonera kring människors levnadsvillkor och handlingar och dess orsaker och konsekvenser
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historiska källmaterial
Förmågan att använda historiska källor och resonera kring deras användbarhet.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet. .
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
Att tolka och berätta
Visa spår av historien i vår tid samt berätta hur historiska händelser, personer och tidsperioder framställs på olika sätt.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begrepp
Använda historiska begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: