Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri

Skapad 2019-12-02 09:31 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Under en period framöver kommer klassen arbeta med geometri i matematiken. Som den del i detta arbete kommer du att få rita mallar och bygga ett eget pepparkakshus. De olika arbetsmomenten kommer handla om längdenheter, sträckor, omkrets, area, skala och vinklar.
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik
Under kommande veckor kommer vi arbeta med området längd, area och symmetri i matematiken. Som en del i detta arbete kommer du att få rita mallar och bygga ett eget pepparkakshus. De olika arbetsmomenten kommer handla om längdenheter, omkrets, area, vinklar samt symmetri.

Innehåll

Mål med arbetsområdet 

Under arbetets gång kommer du att utveckla kunskaper kring: 
 • att mäta längd och jämföra längd i decimalform
 • att omvandla längdenheter
 • olika slags trianglar
 • area
 • att beräkna trianglarnas area
 • att beräkna en sammansatt figurs area
 • symmetri 

 

 

Arbetssätt och arbetsformer

Arbete i matteboken:  Koll på matematik kap.2

 

Du kommer tillsammans med klasskamrater att tillverka ett eget pepparkakshus och arbeta matematiskt genom att:

- rita mallar till olika husdelar.

- rita mallarna i naturlig skala.

- klippa ut och sätta ihop delarna provisoriskt.

- mäta omkrets och area på mallarna och skriva den på varje mall.

- Husgrunden ska vara 100 cm2

- sätta ihop pepparkakshuset samt pynta det.

 

Bedömning och dokumentation

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.
 • visa dina kunskaper angående beräkning av längd, area och visa att du ser symmetrilinjen i olika objekt. 
 • deltar aktivt i grupparbetet kring pepparkakshus.
 • visar dokumentation i form av mallar och uträkningar som sparats i gemensam mapp. 
 • en utställning av pepparkakshusen.  
 • sammanfattande matteprov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk
Längd, area och symmetri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan känna igen och namnge en triangel. Du kan jämföra och sortera någon triangel efter egenskaper. Du kan göra enkla enhetsbyten inom området längd. Du kan visa att du förstått symmetrilinjer och ser skillnad mellan enkla symmetriska och asymmetriska figurer. Du visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp.
Du kan känna igen och namnge någon triangel. Du kan jämföra och sortera någon triangel efter egenskaper. Du kan göra enhetsbyten inom området längd. Du kan visa att du förstått symmetrilinjer och kan se skillnad mellan symmetriska och asymmetriska figurer. Du visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp.
Du kan känna igen och namnge flera trianglar. Du kan jämföra och sortera flera trianglar efter egenskaper. Du kan göra svårare enhetsbyten inom området längd. Du kan visa att du förstått symmetrilinjer i och du kan se skillnad mellan svårare symmetriska och asymmetriska figurer. Du visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp.
Metod
Du kan mäta, jämföra och storleksordna längd i enkel form. Du kan använda en metod för att beräkna area på en 2D figur. Du kan skapa enkla symmetriska figurer och du kan undersöka om en figur är symmetrisk eller ej.
Du kan mäta, jämföra och storleksordna längd. Du kan använda några metoder för att beräkna area på 2D figurer. Du kan skapa symmetriska figurer och du kan undersöka om en figur är symmetrisk eller ej.
Du kan mäta, jämföra och storleksordna längd i svårare form. Du kan använda flera metoder för att beräkna area på 2D figurer. Du kan skapa svårare symmetriska figurer och du kan undersöka om en figur är symmetrisk eller ej.
Problemlösning
Du kan tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Du kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Du kan på en högre nivå tolka muntlig och skriftlig information med ett mer avancerat matematiskt innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: