Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering -läslyftet -Hälsa och välbefinnande

Skapad 2019-12-02 10:25 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Läslyftet- Hälsa och välbefinnande! Vi talar denna gång om vår kropp, hur vi mår och varför vi behöver röra på oss och vad som händer med kroppen då: Att vi behöver mer syre, att hjärtat slår snabbare, att vi svettas m m

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
Denna månad talar vi om vår hälsa och vårt välbefinnande varav jag har samlat alla närvarande barn och undervisat om vad som händer med vår kropp när vi rör oss och varför det är viktigt. Hur reagerar vår kropp när vi rör oss och när sker det?
Ämne:
Läslyftet- Hälsa och välbefinnande Tema: Vår kropp i rörelse!
Datum:
2019-12-02 kl 9.30-10.15
Deltagande pedagoger:Karina Liedberg
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:
Jag valde en ” Faktabok om kroppen” som passade utifrån det temat som vi nu arbetar med i vårt eget barnbibliotek. Jag letade på internet men hade inte möjlighet till att hitta något där, köpa el låna på större bibliotek var inte heller aktuellt. Skrev ner lite punkter om vad som kunde vara viktiga att ta upp och läste i genom ett A4 vi tidigare fått om samtal i dialog kring läslyftet.
 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Jag började att berätta för barnen vilket tema vi nu arbetar med och varför och sedan presenterade jag boken vi skulle läsa och diskutera. Jag läste högt, visade bilder och jag ställde frågor om kroppen, hjärtat, lungor, syret vi andas in och att vi brukar svettas och varför vi mår bra av att röra på oss. Jag kände att alla hängde med och förstod. Jag upprepade mig och ställde liknande frågor flera ggr. Barnen tyckte det var riktigt intressant och lyssnade och diskuterade ivrigt. Det märktes att de lyssnat på vad vi talat om.
 
Vad: Vad händer vid rörelse med vår kropp? Vi talade om ökad andning och behov av mer syre, att vi svettas och att vatten avdunstats från vår kropp men lämnar kvar salt.
 
Hur: Hur mår kroppen och själen av rörelse? Vi läste en bok om kroppen och hur den reagerar på olika sätt tex att:
Rörelse ökar vårt välbefinnande, vi blir piggare, friskare och gladare. Vi bygger muskler, bränner fett och blir rörligare. 
Vem: Vem behöver röra på sig?

Alla människor och alla barn på avd Fisken

 
När: Vid vilka tillfällen rör vi oss?

I vardagen, planerat vid olika typer av motionspass, spontant etc

 
Var: Förrummet i soffan på avd Fisken
 
Varför:Varför är rörelse så viktigt? Vi talade om varför man bör ta hand om kropp och själ.

För att vi ska öka cirkulationen, bli mjukare och öka syre omsättningen m m

 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
 

Jag använde mig av papper och penna, en faktabok för barn om ”Kroppen” och under själva undervisningstillfällena togs digitala fotografier...

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: