Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2019-12-02 11:45 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i musik åk 1
Grundskola 1 Musik
Musik under åk 1. Vi kommer att sjunga, spela och lyssna på musik tillsammans.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • sjunga tillsammans
 • delta aktivt i sånglekar
 • sjunga på svenska och engelska
 • samtala om musik du lyssnat på

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer få lära dig många nya sånger på svenska och engelska.
 • Du kommer att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater.
 • Du kommer att få träna på och lära dig att använda rytmer och rörelser.
 • Du kommer att få prata om musik som vi lyssnat på tillsammans.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du visar förmåga att: 

 • sjunga högt-lågt, starkt- svagt; rytm
 • sjunga tillsammans med andra
 • klappa rytmer
 • samtala om musik du lyssnat på

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Musik åk 1

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
SPELA
 • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm. (flyt och timing)
Spelar med flyt. Anpassar sitt spelande efter takt/rytm
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassar efter takt/rytm och situation.
SAMTALA OCH BESKRIVA
 • Mu
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt det man upplever/hör t.ex. musikstil, instrument
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver och ger tydliga exempel kopplat till det man upplever/hör t.ex. musikstil, instrument. Gör enkla jämförelser mellan t.ex. hur olika instrument eller musikstilar låter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: