Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guldlock och de tre björnarna

Skapad 2019-12-02 11:45 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Guldlock de tre björnarna är en saga som vi ska fortsätta med då vi arbetar med läslyftet. Del 3 Berätta Hitta på egna sagor är roligt och något som ska ingå i vårt arbete.

Innehåll

Bakgrund

Under vårterminen 2019 har vi på våra pedagogiska träffar arbetat med skolverkets kompetensutveckling läslyftet som heter "Läsa och berätta" Läslyftet syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs -och skrivutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och bildspråk. Läslyftet är indelat i fyra moduler:

 •   Högläsning
 •   Samtala om texter
 •   Berätta
 •   Läsmiljö och läsande förebilder

Som del 3 på läslyftet, "Berätta" fortsätter vi med Sagan om Guldlock. Vi ska även arbeta med barnens egna sagor.

Mål och syfte

Målet är att barnen ska få en inblick i det skrivna språket genom berättandet och få lust att själva utforska böcker. Vi vill att barnen ska förstå innehållet i sagan och stärka sin språkförmåga.  Att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

Arbetssätt

Vi kommer på olika sätt arbeta med sagan och barnens egna sagor. för att stärka barnens språkförmåga och läslust. Anpassar våra aktiviteter för åldersgruppen 1-3 år

 • Alla på förskolan samlas för att se en videofilm om Guldlock.
 •  Vuxna dramatiserar sagan ute och bjuder därefter på gröt som vi kokar över öppen eld.
 • Barnen ska gå på skattjakt, följa ett snöre till olika skatter. I den sista skatten finns Guldlock och de tre björnarna. Bland träd och buskar berättar en pedagog saga för barnen.
 • Använder projektor
 • Flanosaga.
 • Skapa sagan på papper med lim och klippa figurer 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Utvärdering och uppföljning gör vi  på arbetslagets planeringar.

Vi uppdaterar på lärloggen  vad vi gör och  skickar ut bilder till alla föräldrar.

Uppgifter

 • Video v. 40

 • Dramatisering vuxna v.41

 • Sagoskatt v. 42

 • Barn dramatiserar v. 43

 • Flanosaga v 45-46

 • Skapa Sagan med lim v 47-48

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: