Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolans fritidshem årskurs F-1. Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Skapad 2019-12-02 11:54 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola F
Ge eleverna möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga och rörelseglädje genom olika fysiska aktiviteter samt utveckla förståelse för normer och regler.

Innehåll

 

Lärmål: Ge eleverna möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga och rörelseglädje genom olika fysiska aktiviteter samt utveckla förståelse för normer och regler. 

Beskriver vad eleverna ska lära med en tydlig koppling till LGR 11. När mål formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Förmåga som ska utvecklas

 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. 


Centralt innehåll

 • Grovmotoriska grundformer t.ex. springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik. såväl inomhus som utomhus. 

 • Normer och regler i elevernas vardag, t.ex. i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Konkretisering

 • Ge eleverna möjlighet att prova på olika typer av fysiska aktiviteter så att de kan utveckla en förståelse för sin kropp och kroppens förmåga. 

 • Ge eleverna kunskap kring varför regler är viktiga.Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. 

Hur kan du se att eleverna har lärt sig?

 • Genom att observera om eleverna vill, kan och förmår delta i aktiviteterna. 

 • Eleverna visar upp en trygghet för vad deras kropp klarar av och vågar utmanas i svårare aktiviteter. 

 • Eleverna följer regler i aktiviteter

 • Eleverna visar hänsyn mot kamrater i aktiviteter. 

Hur kan eleverna visa att de har lärt sig

 • Genom att genomföra en hinderbana som innehåller olika grovmotoriska moment 

 • Kunna förklara för andra hur en viss lek går till

 • Kunna förklara varför regler behövs

 Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen.

Gemensamma lekar vars innehåll utmanar både fysiskt och mentalt. 

Fysiskt ska eleverna testa på olika grovmotoriska grundformer. Mentalt ska eleverna möta undervisning som utmanar deras samarbetsförmåga och få följa regler i praktiken. 

Samtal före och efter aktiviteter om mål och syfte. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: