Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma kap 3 Samband och förändring

Skapad 2019-12-02 11:55 i Djupedalskolan Härryda
Utgår från boken Gamma kapitel 1
Grundskola 6 Matematik
Hur stor är sannolikheten att du vinner på Triss? Hur många procent är 0,6? Får man mer för pengarna om man köper den stora osten?

Innehåll

Mål

Efter avslutat avslutat område ska du ha lärt dig 

 • Uttrycka andelar i procentform
 • Samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform 
 • Ta reda på resultatet vid procentuella förändringar
 • Beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer
 • Grunderna i kombinatorik
 • Avläsa och rita koordinatsystem
 • Om proportionella samband i vardagliga situationer.

BEGREPP:

 • Procent
 • bråkform
 • decimalform 
 • Enklaste form
 • Förkorta
 • X-axel, y-axel
 • Sannolikhet
 • koordinatsystem
 • Origo
 • Proportionalitet
 • graf

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar.

Självständigt arbete,

Grupparbete,

Alla tillsammans.

 Du arbetar med minst två av nivåerna (1-4, utmaning). 

Vad du lärt dig

Efter avslutat område gör vi en diagnos.

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik Djupedalskolan

Har ännu ej nått målen
E
C
A
Problemlösning
Matematiska begrepp
Använda matematiska begrepp
Matematiska metoder
Välja och använd matematiska metoder
Matematisk kommunikation
Redogöra för & samtala om tillvägagångsätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: