Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2019-12-02 12:09 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Pedagogik
Halva kursen PEDKOU genomförs läsåret 19/20 för BF19. Fortsättning läsåret 20/21 med resterande.

Innehåll

Undervisningen i kursen har behandlat följande centrala innehåll:

· Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.

· Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.

· Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.

· Användning av samtal som redskap i kommunikationen.

Uppgifter

  • Våra grundkänslor

  • Beskriv och förklara

  • Kultur och kommunikation

  • Mina grupper

  • Samtalet

Matriser

Ped
Kommunikation

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation. Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation. Användning av samtal som redskap i kommunikationen.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Beskriva
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Källkritik
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: