Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral åk 9 HT19

Skapad 2019-12-02 12:36 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är egentligen rätt och fel? Gott och ont? Detta är inte alltid så självklart. Det finns juridiska lagar att förhålla sig till när det kommer till vissa frågor kring rätt och fel, men det förekommer även situationer i våra liv då vi bedömer något som rätt och fel, gott och ont beroende på vilka värderingar vi har.

Innehåll

Syfte – varför? 

Undervisningen ska bidra till att du som elev utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar, samt reflektera över olika livsfrågor, identiteter och etiska förhållningssätt.

Centralt innehåll – Vad?

Du kommer att få lära dig:

 • etiska modeller och begrepp
 • hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen
 • analysera och ta ställning i olika etiska och moraliska frågor
 • vardagliga moraliska dilemman
 • olika riter (t.ex. namngivning) och deras funktion vid formandet av identiteter.

Arbetssätt – Hur?

 • Diskussioner
 • Genomgångar
 • Arbetsblad
 • Film

Bedömning – Vad kommer att bedömas?

 • Diskussioner
 • Skrivuppgifter

 

Matriser

Re
Etik och moral åk 9

Etik och moral

F
E
C
A
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå
Eleven kan också föra *enkla* resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som *till viss del för resonemanget framåt.*
Eleven kan också föra *utvecklade* resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra *välutvecklade och nyan­serade* resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som *för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.*
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra *enkla* och *till viss del* underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i *huvudsak* fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra *välutvecklade* och *väl* underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl *fungerande* sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: