Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa berättelser

Skapad 2019-12-02 12:58 i Flerspråksenheten Kungälv
Grundskola F – 3 Modersmål
Till sin funktion är berättelsen en urgammal företeelse och den har fungerat som ett sätt att bevara kultur och överföra värden från en generation till en annan. Berättelsen ska också skapa magi och underhålla. Den har även haft funktionen att låta människor dela och bearbeta erfarenheter. (Skolverket, 2019)

Uppgifter

 • Stavningsregler มาตราตัวสะกด

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: