Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 8 ht19 - lyssna och återberätta

Skapad 2019-12-02 13:14 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer titta på en filmserie "La tienda de Luis" och efteråt ska eleverna skriftligt beskriva vad de förstått.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Se film och höra talad spanska för att sedan svara på frågor och/eller sammanfatta det man förstått.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer träna förmågorna att lyssna och uppfatta talad spanska. Därefter kommer du träna förmågan att skriva på spanska genom att skriftligt redogöra vad du uppfattat av det du sett och hört.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att uppfatta den talade spanskan samt din förmåga att sammanfatta detta skriftligt på spanska. 
Jag bedömer hur väl du förstått den talade spanskan genom att läsa dina sammanfattningar av det du hört.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få se på en tv-serie "La tienda de Luis" samt andra filmer på spanska. Efter varje avsnitt ska du svara på frågor och skriva en sammanfattning av vad avsnittet handlat om och delge mig detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: