👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-12-02 13:21 i Trätofflans förskola Sjöbo
Förskola
Genom att fokusera lite extra på språk hoppas vi kunna utveckla barnens intresse och kunskap.

Innehåll

Språk                                                             

Vi strävar efter att uppmuntra barnen och ge dem möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt utveckla barnens talspråk, ordförråd och begrepp genom t.ex. lek, rim och ramsor, sagor, rörelse och de dagliga samtalet.

Mål 

= utveckla sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra.

-utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, utveckla tankar och ställa frågor.

-utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

- utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Syfte- 

Att på ett lekfullt och lustfyllt sätt öka barnens språkmedvetenhet.

 

 

 

Undervisning

- Sång och rörelse

-Rim och ramsor

-Drama

-Böcker och sagor

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18