Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Språk Trätofflans förskola

Skapad 2019-12-02 13:37 i Trätofflans förskola Sjöbo
Projekt Språk Blomgruppen ht 2019 Boken om mig Rita sig själv, info om ex hur lång är jag, hur lång när jag föddes, min familj, vad jag tycker om, vad vill jag lära mig, favoritmat (kostcirkel), favoritdjur, ta reda på fakta om dessa, en bok som man gillar, hur stor hand och fot har jag, vilka sagofigurer är spännande, mina kompisar etc Sagor Läsa sagor, flano, ritsagor, massagesaga Göra egna sagor, pinndockor, collage Dramatisera tex Guldlock, 3 små grisarna, Bockarna Bruse, Sagan om vanten mungymnastik Skapa film på padda Tanja och Joakim har Stjärnorna ( de äldsta barnen) varje onsdag och arbetar med material som heter Supersökarna. De jobbar med att söka information och att vara källkritisk. Bokstäver Tecken, vilka bokstäver har du i ditt namn. Hur låter bokstäverna Skriva sitt namn Penngrepp Musik Sång Rörelse och dans Träna kroppsuppfattning Rim och ramsor Mål från läroplanen: Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av. tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur det används för att förmedla budskap. Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga. Förutsättningar att få ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Syfte och mål: Öka den språkliga medvetenheten hos barnen. Stimulera våra tvåspråkiga barn med svenska språket och teckenspråk. Öka intresset för skriftspråk. Öka självförtroendet hos barnen och våga spela teater och prata inför andra.
Förskola
Det gemensamma projektet hösten 2019 är Språk. Vi ser att barnen intresserar sig för bokstäver, sagor, drama och teckenspråk.

Innehåll

Projekt  Språk

         Projekt Språk Blomgruppen

 

Bakgrund/Nuläge:

När vi observerat barngruppen har vi sett att det finns ett stort intresse för sång, teater, rollek, sagor och tecken som stöd.  Barnen vill lära sig skriva sina namn, lära sig nya bokstäver och intresserar sig för varandra och allas familjer.

Utefter observationerna så kom vi fram till med att erbjuda barnen dessa olika saker i vårt projekt.

 • Boken om mig

Rita sig själv, jagmattefigur med info om ex hur lång jag är, skostorlek, antal i min familj, antal husdjur. vad jag tycker om, vad vill jag lära mig, favoritmat (kostcirkel), favoritdjur, ta reda på fakta om dessa, en bok som man gillar, hur stor hand och fot har jag, vilka sagofigurer är spännande, mina kompisar

 • Sagor

Läsa sagor, flano, ritsagor, massagesaga

Göra egna sagor, pinndockor, collage

Dramatisera tex Guldlock, 3 små grisarna, Bockarna Bruse, Sagan om vanten

mungymnastik

 • Skapa film på padda

Tanja och Joakim har Stjärnorna ( de äldsta barnen) varje onsdag och arbetar med material som heter Supersökarna. De jobbar med att söka information och att vara källkritisk. 

 • Bokstäver

Tecken, vilka bokstäver har du i ditt namn. Hur låter bokstäverna

Skriva sitt namn

Penngrepp

 • Musik

Sång Rörelse och dans

Träna kroppsuppfattning

Rim och ramsor

 

Värdegrundsarbete

Vi läser och diskuterar kring Kompisböckerna och barnkonventionen.

 

 

Mål från läroplanen:

 • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 • Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av. tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 • Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur det används för att förmedla budskap.

 • Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga.

 • Förutsättningar att få ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Syfte och mål:

 • Öka den språkliga medvetenheten hos barnen.

 • Stimulera våra tvåspråkiga barn med svenska språket och teckenspråk.

 • Öka intresset för skriftspråk.

 • Öka självförtroendet hos barnen och våga spela teater och prata inför andra.

 TEMA

Språk! 

V.39 Vi berättar för barnen att vi tänkt göra en bok som handlar om dem själva. Vad skulle de vilja ha med i sin bok?

 

V.40 vi gör böcker som vi ska fylla med saker som handlar om oss själva och våra intressen.

Dramatiserar Guldlock med Blommorna och Sagan om vanten med Stjärnorna. 

 

V.41 vi sätter in våra självporträtt i böckerna och gör en jag- matte figur.

Dramatiserar Bockarna Bruse efter maten.

Massagesaga och böcker. Sångstunder och rim o ramsor, tecken i samlingar.

 

V.42 vi fortsätter med Jagmatte figurerna med resten av gruppen.

Stjärnorna dramatiserar sagan om Guldlock och de tre björnarna.

Blommorna dramatiserar Sagan om vanten 

 

V.43 vi jobbar vidare med böckerna. Jag-matte figur och egen saga efter barnens egna önskemål.

 

Alla veckor: Sofie lär barnen småord i TAKK.

 

V.43-46 Sara gör pinndockor om sagan om Guldlock med Sjärnorna och Bockarna Bruse. Vi tillverkar en ram och målar den till pinndocksteater. Vi spelar teater med pinndockor.

 

V.46-50 fortsätter i böckerna med Jagmatte figur, göra en egen saga, lägger till favorit saker.

 

v 47-50 Vi tränar och sjunger lucia sånger.

 

 

 

 


                                     

iftspråk.

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: