Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testa teknik

Skapad 2019-12-02 13:55 i Lindbladsskolan Mjölby
Grundskola 1 – 3 Teknik
I din vardag är du omgiven av teknik som förbättrar din vardag. Den är så självklar att du knappt är medveten om den.

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att arbeta med de olika uppdragen i NTA-lådan "Testa på teknik". Syftet med undervisningen är att du som elev ska ges förutsättning att utveckla din förmåga att identifiera, analysera, använda begrepp och uttryck relevanta för ämnet. 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • benämna några artefakter och dess användningsområde
 • ha ritat och gjort en egen konstruktion av bärhandtag, valt eget material och sammanfogat den, samt diskuterat kring förbättringar
 • dokumenterat alla olika uppdrag utifrån ett undersökande arbetssätt, både individuellt, par, grupp och i helklass

Bedömning

 • Du kommer under arbetsområdets gång fortlöpande att bedömas i engagemang och deltagande, både individuellt och vid samarbete, såväl muntligt som skriftligt.
 • Du kommer också att bedömas i ditt sätt att dokumentera skriftligt och med bild.
 • Du kommer även att genomföra en konstruktion av ett bärhandtag.
 • Vi kommer att ha ett skriftligt prov om artefakter.

 Undervisning- hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt i det kommer vi under hela temats gång att gå igenom hur man dokumenterar skriftligt såväl som i bild. Vi kommer att titta på filmer, material i form av olika artefakter, vilka omnämns upprepande vid namn och användningsområde, för att befästa begreppen. Du kommer att få arbeta både individuellt, såväl som i par, grupp och helklass. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Matris i Teknik åk 1-3

Genom undervisningen i teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågor enligt Lgr 11 med hjälp av det centrala innehållet på sin väg mot att nå kunskapskraven i åk 3.

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Jag kan undersöka några vardagliga föremål.
Jag kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Jag kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Jag arbetar med konstruktioner.
Jag arbetar med konstruktioner och jag slutför dem. Det blir en enkel modell.
Jag genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Jag bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Jag kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Jag använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Jag använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Jag arbetar med enkla dokumentationer.
Jag gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Jag gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Jag kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Jag kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Jag kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Förmågan att hantera teknik på ett säkert sätt
 • Tk  1-3
Jag har deltagit i undervisningen kring säkerhet.
Jag kan med hjälp av ledande frågor berätta om några säkerhetsaspekter inom teknikämnet.
Jag är medveten om säkerhetsaspekten inom teknikämnet.

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: