Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A, kap.4 Ht 19

Skapad 2019-12-02 14:11 i Eskilsbyskolan Härryda
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Vi jobbar med talen 9, 10- Tränar på dubbelt och hälften, räknar subtraktion och addition med tre termer, okända tal

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • Talen 9-12 och deras uppdelning på olika sätt
 • obekanta tal 
 • likhetstecknets betydelse
 • addition och subtraktion med flera termer
 • Begreppen hur många, hur mycket, lika, olika, är lika med, plustecken. minustecken, addera, subtrahera och term

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta med olika material
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna  med hjälp av olika metoder för att automatisera räknandet
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp
 • arbeta digitalt

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

- kan räkna huvudräkning i talområde 0-20

- kan dela upp tal på olika sätt

- kan räkna addition och subtraktion med flera termer ex.( 4+1+5= 10 )

- räkna öppna utsagor och  se vilken term som fattas ex(. 1+__= 7) 

* se talmönster och fylla i de tal som fattas

* förstår hur man använder diagram för att ange antal

 

* kan använda skriftliga metoder och bilder för att visa hur du har räknat och vilka strategier du har använt

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par och grupp
 • på genomgångar
 • genom prov och läxor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Kapitel 4

Metoder

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Huvudräknng
Utför beräkning med addition och subtraktion , huvudräkning i flera led
Uppdelning av tal
Kan dela upp talen 9 och 10
Utföra beräkningar
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal i addition och subtraktion med flera termer.
Obekanta tal
Kan bestämma värden av obekanta tal

Begrepp

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Begrepp
Förstår, använder och kan förklara följande begrepp på rätt sätt: likhetstecknet, hur många, hur mycket, lika, olika, plustecken, minustecken, addera, subtrahera, term.

Problemlösning

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Förstår frågan i en uppgift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: