Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samisk och fornnordisk religion

Skapad 2019-12-02 14:32 i Björkåsskolan Grundskolor
Religion HT åk 5
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Religionsämnet behandlar hur människor sökt förklara och förstå sin tillvaro. Religion och andra livsåskådningar är utifrån detta centralt i den mänskliga kulturen. Vi kommer behandla hur fornnordisk och samisk religion ser ut, viktiga texter och personer, likheter och skillnader samt hur olika livsfrågor skildras inom dem.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar i helklass, se på filmer samt samtala om religion och livsfrågor. Eleverna kommer dessutom att få rita och måla och på olika sätt ta till sig kunskaperna.

Begrepp

Gudar, ursprungsfolk, nomader, fornnordisk, offerplats, schaman, själ, trans, jojk, asar, blot, 

Bedömning

Eleven visar sina kunskaper genom att:

 • Eleven är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner
 • Eleven genomför övriga arbetsuppgifter inom det aktuella området vi går igenom
 • Elevens når godkända resultat på avslutande prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: