Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Egen design", åk 9

Skapad 2019-12-02 14:51 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 9 Slöjd
Designa och sy din egen tröja. Du kommer, med utgångspunkt från flera olika tröjmodeller, få möjlighet att själv formge och framställa din tröja efter egna idéer.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att:

 

Du ska:

 • designa en egen tröja och sy den. Din tröja ska ha textiltryck, applikation, broderi el.dyl.
 • göra idéskisser, minst 3 olika färglagda förslag på hur du vill designa din tröja.
 • välja en grundmodell, samt ev. göra ändringar
 • klippa enligt mönster och beskrivningar
 • klara att trä symaskinen själv och ställa in och sy med rätt sömmar
 • jobba självständigt och kunna ge förslag på "nästa steg"
 • vara noggrann, både vid tillklippning och sömnad
 • testa olika lösningar, pröva och ompröva
 • beskriva svårigheter som uppstått och ge förslag på lösningar. T.ex. att sprättaupp och sy om när det blir fel.
 • sy klart din tröja på utsatt tid
 • dokumentera alla steg i tillverkningen med bilder och bildtext i Classroom. Beskriv vad, hur och varför?
 • kunna anvönda slöjdbegrepp
 • beskriva och motivera din tröjas personliga uttryck - Tänk trender, traditioner, färgval, symboler, modellval etc. Varför har du gjort som du gjort?

Undervisning - arbetssätt

Du kommer att få både gruppgenomgångar, digitala instruktionsfilmer, skriftliga sömnadsinstruktioner och individuell handledning under arbetets gång. Genom respons på dina idéer och ditt arbete, får du möjlighet att utveckla förmågan att arbeta självständigt, förklara dina val, samt beskriva din arbetsprocess.

Elevinflytande

Du får välja tröjmodell, tyg, färg och valri teknik till personligt uttryck. Dokumentationen ska ske med ord och bilder, men du kan välja hur detta sker - film, Pic-Collage, Classroom el. dyl.

Bedömning

Se bedömningsmatris

Bedömningstillfälle: Jag kommer att observera hur du arbetar under hela arbetsprocessen; från idé till färdig tröja. 

Uppgifter

 • Dokumentera ditt arbete steg för steg i ditt slöjd-Classroom!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd för åk 7-9.

F - insats krävs
E
C
A
Genomförda moment
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Kunskapskrav som har arbetats med
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Kunskapskrav som har arbetats med
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Kunskapskrav som har arbetats med
Inspirationsmaterial
.Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kunskapskrav som har arbetats med
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Kunskapskrav som har arbetats med
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Kunskapskrav som har arbetats med
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kunskapskrav som har arbetats med
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Kunskapskrav som har arbetats med
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: