Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för gläntan

Skapad 2019-12-02 14:53 i Nyhedsbackens förskola Bollnäs
Detta är en planering för avd gläntan på Nyhedbackens förskola. Språk-, matematik- och naturarbete i små grupper.
Förskola
Planering för gläntan vi jobbar i smågrupper med språk, rörelse och skapande

Innehåll

Nuläge

Barnen i gruppen är 1-2 år. Vi har barn med olika modersmål.

Vi har delat upp barnen i 3 grupper som vi arbetar i under förmiddagen. Grupperna heter Humlorna, grodorna och myrorna. Att dela in barnen i små grupper skapar möjlighet  till fördjupning och fokus i de olika ämnena. Det är lättare att utrycka vad man vill och kan i en liten grupp. 

.Prioriterade mål

Gläntan ska vara trygg, rolig och lärorik

Vi vill att alla barn ska få fler möjligheter att komma till tals och uttrycka sig 

Vi vill öppna upp för fler språk och uttryckssätt

Vi vill stärka barnens kulturella identitet,.Vi vill att barnen ska hitta något att känna igen sig i tex genom musik, sånger, sagor osv

Nyhedsbackens förskola ska under detta läsår arbeta med kommunens  utvecklingsområden som är:

Hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk & social), digitalisering och språkutvecklande arbete. 

Vårt eget prioriterade mål för förskolan  är rörelse som är en förgrening av området hållbara utveckling. Vi använder oss  av en veckostruktur som erbjuder, utevistelse, atelje, språk/sagor och rörelse. 

 

Hur gör vi?

Metod

I de små grupperna arbetar vi med:

Språk med babblarna, 

Dans och rörelse

Skapande med olika material

 Vi kommer att använda oss av flera olika uttryckssformer som skapande, rörelse, musik, dans, drama

 Vi vill öppna upp för fler språk och ta reda på olika ord och fraser på de språk som förekommer på förskolan. Vi kommer att ta hjälp av barn, föräldrar och kollegor. 

Vi ska  förstärka vår språkmiljö med bilder och använda ”Tecken som stöd” och bildstöd.

Vi kommer att tillsammans med barnen använda digitala verktyg som  lärplattor, QR-koder, projektorn.

Vi provar vår robot bluebot tillsammans med våra barn.   

 

Förutsättningar 

våra grupper är:

Humlorna: Livia, Adonay, Hussein, Julia, Eldana

Grodorna: Polly, Mila, Theo, Eddie, Herman 

Myrorna: Elarya, Sosuna, Maria, Elyas

Så här ser vår vecka ut:

 

måndag:  hela gruppen har samling och är ute tillsammans

 TisdagOnsdag,  Torsdag: barnen jobbar i de smågrupperna under förmiddagen. 

 Fredag: hela gruppen har sångsamling och så går vi ut tillsammans

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: