Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prata om det

Skapad 2019-12-02 15:20 i Regnbågen Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Liljan arbetar vi med 10 kompisböcker under terminen. Denna planering berör området ”Prata om det".

Innehåll

Vad ska läras ut?

Arbetslaget ska:

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera,
 • förmåga att lyssna på och reflektera övervandras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

    LPFÖ 18

Varför?

 

Syftet med området ”Prata om det” är att barnen ska utveckla förståelse kring hur man kan lösa problem och konflikter med samtal. Kompisboken ska uppmuntra barnen till samtal och dialoger med stöd av pedagogerna, samt att barnen ska utveckla en förståelse för hur kompisarna menar och få prova olika sätt att uttrycka sig.

Hur ska undervisningen genomföras?

 •  Pedagogen läser boken för barngruppen,
 • Vi diskuterar tillsammans med barn olika situationer,
 • Vi sätter ord på våra känslor.
 • Vi pratar om att visa respekt, lyssna på kompisen, tänka, bearbeta, förklara eller prata om vad man kan göra åt saken eller  hur man kan hjälpa sin kompis,
 • Vi dramatiserar olika situationer,,
 •  Området arbetas med inomhus, utomhus och på utflykter.

 

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

 • Vi reflekterar tillsammans med barnen i smågrupper under samling och aktiviteter.

För vem ska undervisningen genomföras?

 

 • För hela gruppen.

Av vem?

 • Av pedagoger på Liljan.

Vad är målet med undervisningen?

Barnen ska utveckla förståelse kring hur man kan lösa problem och konflikter med samtal. Barnen ska få träna på att förstå hur kompisarna menar och få prova olika sätt att uttrycka sig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: