Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S7 PP Demokrati, diktatur, lag & rätt

Skapad 2019-12-02 15:30 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Demokrati är för de flesta människorna i Sverige en självklarhet. Med vad är egentligen en demokrati? Vem bestämmer vilka lagar och regler som ska gälla i ett land och varför har man lagar? Vi läser om det svenska rättssystemet. Vi lär oss om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och om FN och om minoritetsgrupper.

Innehåll

Vi läser och lär om barnkonventionen, FN och de mänskliga rättigheterna. Vi jämför demokratiska länder med diktaturer. Vi läser om lagar och regler och en del om det svenska rättssystemet och värdet av en rättsstat. 

Demokrati och diktatur

Lag & rätt

Vecka 47-6

 

Demokrati är för de flesta människorna i Sverige en självklarhet. Med vad är egentligen en demokrati? Vem bestämmer vilka lagar och regler som ska gälla i ett land och varför har man lagar?

Vi läser om det svenska rättssystemet. Vi lär oss om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och om FN och om minoriteter.

 

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

 

Att läsa tillsammans och enskilt i läroboken.

 

Arbete i grupp och enskilt med uppgifter.

 

Vi svarar på frågor på mini-White boards

 

Filmer med tillhörande diskussionsfrågor.

 

 

 

Under genomgångar kommer det att ställas frågor. Var delaktig under lektionsarbetet, ställ frågor och svara på frågorna.

 

Vi kommer att ha begreppskoll (ht)

 

Vi kommer att ha ett skriftligt prov(vt).

 

Vi kommer att ha mindre diskussioner och mindre skrivuppgifter kontinuerligt under tidsperioden. Detta bedöms enligt nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor

Nivåer

Att visa på kunskaper

 

Att beskriva samband, hur saker hänger ihop.

 

 

 

Använda begrepp/nya ord

Eleven har grundläggande kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Mänskliga rättigheter

 

 

 

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: