Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5

Skapad 2019-12-02 15:54 i Uppsävjaskolan Uppsala
Ett arbetsområde som kommer beröra demokrati, Sveriges styre och ekonomi.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Genom undervisningen kommer eleven få lära sig hur det är att leva i en demokrati. Vi kommer prata/läsa vad som kännetecknar ett demokratiskt samhälle, samt jämföra med motsatsen. Ytterligare kommer vi lära oss om barn i olika livssituationer samt vilka sociala skyddsnät det finns - såväl i skolan som i samhället.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i samhällskunskap ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. 

Undervisning

Du kommer få lyssna på genomgångar, se på filmer, arbeta med olika typer av uppgifter enskilt och i grupp. Du kommer få lära dig nya ord och begrepp kopplat till de olika delarna. Du kommer att få träna resonemang och att uttrycka åsikter i samhällsfrågor. 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper på följande sätt:

- I diskussioner och arbetsuppgifter under arbetets gång. 
- Vid ett provtillfälle. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: