Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation 1: the US

Skapad 2019-12-02 15:54 i Widerströmska gymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Engelska
individuell presentation om USA

Matriser

Eng
Omdöme för presentationen

Inte där ännu
E
C
A
Källhantering
Du väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan formulera dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kulturkännedom
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: