Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, åk 5 - grundläggande kemi

Skapad 2019-12-02 15:56 i Degebergaskolan Kristianstad
Kemi i årskurs 5 berörande kemins grunder, vatten och luft.
Grundskola 5 Kemi
Vad är allting gjort av? Vad visste man innan om materia och vad vet vi nu? Vad är vatten egentligen? Kommer det att ta slut? Hur kan insekter gå på vatten? Dessa frågor kommer vi ha svar på när vårt kemi-område är färdigt.

Innehåll

 

Lärandemål

Vårt mål med undervisningen är att vi ska lära oss att…

 • genomföra undersökningar utifrån givna planer

 • använda utrustning på ett säkert sätt

 • göra dokumentationer av våra undersökningar i text och bild (skriva laborationsrapporter)

 • materiens uppbyggnad och egenskaper

 • använda kemins begrepp

 • berätta om några tidigare naturvetenskapliga upptäckter 

 • förklara vad de ovannämnda naturvetenskapliga upptäckterna har för betydelse för människans levnadsvillkor 

Undervisning

Vi kommer att arbeta på olika sätt till exempel

 • gemensam läsning och diskussion i vår kemibok vid namn “Boken om fysik och kemi”
 • enskild läsning
 • diskussion kring svåra ord samt skapande av begreppslista  
 • genomföra laborationer
 • lära oss skriva laborationsrapporter

Områdena vi kommer att arbeta med i åk 5 är: 

"Tankar kring en brasa"      

"Vatten - ett viktigt ämne"

"Fast, flytande eller gas"

"Blandningar och lösningar"

Utöver arbete med boken kommer vi se på filmer och skriva laborationsrapporter på de laborationer vi genomför. 

                                                                                             

 Bedömning sker vid följande tillfällen:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar

 • De skriftliga uppgifterna du gör

 • Ditt deltagande i genomförandet av de laborationerna vi gör

 • De laborationsrapporter du skriver 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: