Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julförberedelser och pyssel

Skapad 2019-12-02 16:48 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Nu i december är det mycket som ska hinnas med.

Innehåll

Vi kommer nu julpyssla. Vi har förberett några förslag till barnen men de kommer även själva att få komma med idéer och tankar på vad de vill göra.

Vi övar på luciasånger själva och tillsammans med barnen på snäckan och räkan. Sångerna ska framföras den 12/12. Luciatåget filmas för att sedan kunna visas upp på drop-in-fikan.

Pepparkakor ska bakas.

Varje dag får vi brev från tomten i vår aktivitetskalender.

Syftet

Vi vill uppmärksamma våra traditioner kring julfirandet.

I och med aktivitetskalendern kommer barnen få träna sin motorik, finmotorik framför allt. Vi kommer arbeta mycket med att inspirera varandra till att använda färg och form i skapande verksamhet. Inspirera varandra till utveckling i skapande.

Att de ska få arbeta med olika typer av material. Så som när vi tex bakar, målar och konstruerar.

Samarbete och att hjälpa varandra. Att dela med sig av kakformar, färger material m.m.

Sjunga för att skapa gemenskap och glädje. Att öva sitt språk och uttal. Språkförståelsen sätts på prov och tränas. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: