Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skapar kylskåpsmagneter

Skapad 2019-12-02 17:22 i Tjärnaängskolan Borlänge
Vi arbetar med magneten och pratar om vad den kan användas till i vår vardag, men även vad den använts ur ett historiskt perspektiv. Undervisningen leder fram till att man tillverkar en egen kylskåpsmagnet och hur man tillverkar denna för att få hållbarast möjliga resultat.
Grundskola F – 3 Bild Teknik
Var fastnar en magnet? Vad kan kylskåpsmagneter användas till? Blir papper stadigare om man veckar det? Vad är design? Detta och ännu mera kommer du att lära dig om i det här arbetsområdet. Du kommer slutligen att få tillverka en egen designad kylskåpsmagnet.

Innehåll

Varför gör du det här?

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Du ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Vad ska du lära dig?

Genom arbetet kommer du få möjlighet att lära dig:

 • framställa och uttrycka dina idéer i skiss.
 • ha vetskap om vilka material magneter fastnar på.
 • förstå hur man kan uppnå stabilitet genom att vecka material.
 • konstruera figurer i flera skikt.
 • utvärdera det färdiga arbetet.

 

Metod

Du ska få arbeta på följande sätt:

 • individuellt arbete (skiss, ritning, klippa, färglägga, limma).
 • grupparbete (undersökningar, skiss, diskussioner).
 • lärarledda lektioner (diskussion, modellering).

Det här ska du kunna

 • framställa och uttrycka dina idéer i skiss.
 • ge exempel på material magneter fastnar på.
 • förklara hur man kan uppnå stabilitet genom att vecka material.
 • konstruera figurer i flera skikt.
 • utvärdera det färdiga arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk Bl
Kunskaper kylskåpsmagneter

Rubrik 1

Ej godtagbara
Godtagbara
Framställa och uttrycka dina idéer i skiss.
Ge exempel på material magneter fastnar på.
Förklara hur man kan uppnå stabilitet genom att vecka material.
Konstruera figurer i flera skikt.
Utvärdera det färdiga arbetet muntligt eller i skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: