Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnan/Månens övergripande projektplanering

Skapad 2019-12-02 17:45 i Speldosan Haninge
Förskola
Boken ”Resan till landet längesen”

Innehåll

Dessa mål i läroplanen vill vi ska ligga till grund av vår undervisning:     

• Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

• Utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga.

• Utveckla förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

• Utveckla sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitalt som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

• Nyfikenhet,kreativitet och lust att leka och lära.

 

Vårt gemensamma projektfokus:

Arbeta utifrån Elsa Beskows bok ”Resan till landet längesen”.

Få med barns rättigheter i projektet.

 

Mål, dessa färdigheter/kunskaper strävar vi efter att barnen ska få tillgång till genom projektet:

• Förmåga att öva sin fantasi och föreställningsförmåga kontra realitet.

• Intresse för berättande och skriftspråk.

• Få kunskaper i olika material och tekniker och uttrycksformer.

• Möjlighet att utveckla sitt lyssnande och förhandlande.

• Nyfikenhet runt green screen. 

• Barnen ska ha möjlighet att känna sig delaktiga och kunna påverka projektets innehåll.

 

Syfte, varför barnen har nytta av att sträva efter det planerade målet:

•Det gynnar barnets utveckling, genom att öva fantasi och föreställningsförmåga så lär sig barnen att saker kan ses på flera olika sätt, de har dom nytta av i framtiden.

• Skapar nyfikenhet och vidgar deras perspektiv.

• Genom green screen får barnen uppleva källkritiskt tänkande, vad är på riktigt?

 

Gemensam frågeställning, detta vill vi observera och är nyfikna på i barnens aktiviteter och lärprocesser:

• Vad ”fastnar” barnen för i boken?

• Hur skiljer barnen på fantasi och realitet? 

• Kan vi se demokratiska processer när barnen samarbetar i projektet?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: