Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A, kapitel 3-5

Skapad 2019-12-02 21:12 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Sista halvan av Matteborgen 5A innehåller tre kapitel om decimaltal, vikt och volym samt de specifika diagramen- stapel, linje och cirkeldiagram.

Innehåll

Arbetssätt:

 •  Arbeta i boken
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner

 • Praktiska övningar med fysiska moment
 • Diagnos 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att kunna:

Kapitel 3

 • Förstå skillnaden på ett decimaltal och ett heltal.
 • Förstå ordens innebörd/betydelse deci-,centi-,milli
 • Skriva decimeter som tiondelar, centimeter som hundradelar och millimeter som tusendelar av en meter
 • Skriva tal som innehåller heltal, tiondelar, hundradelar och tusendelar
 • Storleksordna decimaltal
 • Addera och subtrahera enkla decimaltal

 Kapitel 4

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

Kapitel 5

 • Läsa av och förstå linjediagram
 • Rita linjediagram
 • Räkna ut medelvärde
 • Läsa av och förstå cirkeldiagram

Alla tre kapitlen

 • bedöma rimligheten i dina uppskattningar och svar
 • använda olika strategier vid problemlösning

 

På vilket sätt bedöms det:

 •  Under lektionerna
 •  Vid diagnoserna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: