Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2020 Gröndals förskolors utbildning och undervisningsplan

Skapad 2019-12-02 21:22 i 223231 Förskolan Hamngården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En mall för planering av utbildning och undervisning

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.  

Videon med Ann-Pihlgrens föreläsning finns med för att inspirera och sätta ramarna för er teoretiska grund.

 

 

När ni skapar en utbildningsplan för er resultatenhet/förskola/arbetslag använd er av mallen som stöd, döp om den i rubrikrutan och spara som skolfavorit.

Formulera om inledningen, ta bort det i mallen som inte är relevant för er innan publicering.  

 

Syfte:

Varför startar detta projekt?

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Vilka barn och pedagoger deltar?

Hur ska projektet dokumenteras?

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: