Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English HT19

Skapad 2019-12-03 07:52 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Underlag för bedömning för det vi har arbetat med på engelskalektionerna den här terminen.

Innehåll

Det här har vi arbetat med på lektionerna:

- Muntliga samtalsövningar

- Muntliga presentationer

- Övat på sambandsord och frågeord

-Tränat på samtalsstrategier som att ge exempel, ställa frågor och olika uttyck

- Gjort digitala presentationer

- Arbetat med Halloween och skrivit haikudikter

- Arbetat med att skriva beskrivande texter om ett engelsktalande land utifrån stödord

- Sökt fakta på internet och läst texter om olika länder

- Pratat om Sverige och vad vårt land är känt för

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
English HT19

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse
Travelling to school - diagnos Maxpoäng: 18 Godkänd: 5 poäng Mer än godtagbara
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Jag tycker det är svårt att förstå innehållet och har svårt att förstå och svara på frågorna i testet.
Jag förstår det viktigaste av innehållet och visar det genom att jag förstår och kan svara på några av frågorna i testet.
Jag förstår det mesta av innehållet och visar det genom att jag förstår och kan svara på flera av frågorna.
Jag förstår nästan allt av innehållet och visar det genom att jag förstår och kan svara på nästan alla frågor.
Skriva
A letter about me A Place I like English speaking country
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan skriva texter med hela meningar. Jag behöver lära mig flera ord och hur dessa stavas.
När jag skriver texter kan jag skriva hela meningar och stava till vanliga ord. Mina meningar är ganska korta och ibland använder jag sambandsord.
När jag skriver texter kan jag skriva hela meningar och stava till vanliga ord. Jag skriver både korta och långa meningar, använder olika sambandsord och ger exempel.
När jag skriver texter kan jag skriva hela meningar och stava till vanliga ord. Jag skriver både korta och långa meningar, använder många olika sambandsord, ger flera exempel och använder lite svårare ord för att göra beskrivningar.
Läsförståelse
In the Deep Maxpoäng: 16 Godkänd: 5
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Jag tycker det är svårt att förstå innehållet i texten och har svårt att förstå och svara på frågorna i testet.
Jag förstår det viktigaste av innehållet i texten och visar det genom att jag förstår och kan svara på några av frågorna i testet.
Jag förstår det mesta av innehållet i texten och visar det genom att jag förstår och kan svara på flera av frågorna.
Jag förstår nästan allt av innehållet i texten och visar det genom att jag förstår och kan svara på nästan alla frågor.
Speaking - framställning
Vad vi har sett på lektionerna Muntligt nationellt prov i engelska
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan tala engelska med hela meningar så att någon annan förstår vad jag försöker säga.
När jag talar engelska kan jag tala med hela meningar så att någon annan förstår vad jag försöker säga. Jag använder vanliga och enkla ord.
När jag talar engelska kan jag tala med hela meningar så att någon annan förstår vad jag försöker säga. Jag använder sambandsord ibland så att det blir ett flyt när jag talar. Jag använder både enkla och lite mer specifika ord och uttryck när jag talar. Jag vet hur alla orden uttalas.
När jag talar engelska kan jag tala med hela meningar så att någon annan förstår vad jag försöker säga. Jag använder flera olika sambandsord så att det blir ett flyt när jag talar. Jag använder både enkla och lite mer specifika ord och uttryck när jag talar och utvecklar mina meningar genom att beskriva mer noga och ge exempel. Jag vet hur orden uttalas.
Speaking - interaktion / samtala - strategier
Vad vi har sett på lektionerna Muntligt nationellt prov i engelska
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Jag har ännu ej visat att: När jag samtalar på engelska kan jag uttrycka en åsikt med hela meningar. Jag kan ställa några frågor till den jag samtalar med. Jag lyssnar på den jag samtalar med. Om det är ett ord jag inte kan säga hittar jag ett sätt att få fram det jag vill säga ändå.
När jag samtalar på engelska kan jag uttrycka en åsikt med hela meningar. Jag kan ställa några frågor till den jag samtalar med. Jag lyssnar på den jag samtalar med. Om det är ett ord jag inte kan säga hittar jag ett sätt att få fram det jag vill säga ändå.
När jag samtalar på engelska kan jag uttrycka en åsikt med hela meningar och utvecklar det jag vill säga med beskrivningar och exempel. Jag kan ställa flera frågor till den jag samtalar med. Jag lyssnar på den jag samtalar med och ställer följdfrågor. Om det är ett ord jag inte kan säga har jag några sätt att lösa problemet för att få fram det jag vill säga ändå.
När jag samtalar på engelska kan jag uttrycka en åsikt med hela meningar och utvecklar det jag vill säga med beskrivningar och exempel. Jag har ett bra flyt i samtalet och använder sambandsord. Jag kan ställa flera frågor till den jag samtalar med. Jag lyssnar på den jag samtalar med och ställer flera följdfrågor. Om det är ett ord jag inte kan säga har jag flera sätt att lösa problemet för att få fram det jag vill säga ändå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: