Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-12-03 08:40 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Ett tema där du får lära dig hur det var att leva på forntiden och att sedan kunna jämföra det med hur vi lever idag.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3) Svenska
Forntiden Vi ska läsa om Nordens historia från Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern under terminen. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
 • namnger de olika tidsepokerna, Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. 
 • samtalar om människans uppkomst.
 • redovisar med röd tråd  om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.  

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, istid, stenålder, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, hällristning, jakt, samlare, redskap, bofast med mera. 

Arbetsformer

 • ge och få kamratrespons.
 • läsa faktatexter. 
 • skriva faktatexter.
 • Illustrera Big bang
 • måla en hällristning.
 • se filmer. 
 • studiebesök från Fredriksdal. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

- förmågan att söka och använda information

- förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SO
Forntiden åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Osäker
Nivå 2
På god väg
Nivå 3
Säker
Kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Förmågan att söka och använda information.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Kan ge exempel på spår av forntiden i naturen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: