Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Ljud och Ljus pedagogisk planering åk 6 Sofia Skola

Skapad 2019-12-03 08:46 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Fysik
Vi kommer att studera två kapitel, Ljud och Ljus, s. 120-151. i boken,"Boken om fysik och kemi" under VT 20.

Innehåll

 

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Kapitlen ska ge eleverna en översikt över hur ljud uppstår, ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur ljus uppfattas av ögat.  . Eleverna ska få kännedom om låga och höga toner, ljudstyrka, ljuskälla, reflex,brännpunkt,konvex och konkav.

 

 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Vi kommer arbeta med det här i ca 10 veckor.

Du skriver ett prov på de två kapitel v.13 den 25:e mars. 

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Läsa faktatexter
- Diskutera, analysera och göra hypoteser om frågor som berör arbetsområden
- Titta på film
- Laborationer 
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Ljud

- Vad ljud är

- om olika starka ljud
- hur ljud förs vidare och breder ut sig
-något om hur vår hörsel fungerar och hur djur hörs
- om uppfinningar och upptäckter inom ljudområdet

Ljus
- varför vi ser saker

 -vad som menas med en ljuskälla

-hur skuggor uppstår och hur ljuset kan studsa och ändra riktning

-något om hur vår syn men även djurens syn fungerar

-om synligt ljus och om det ljus som vi inte ser

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar, analyserar och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet. 
- Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar.
- Ditt resultat på eventuella prov eller läxförhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: