Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2019-12-03 08:48 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 3 i Prio Matematik
Grundskola 7 Matematik
Mellan vecka 48 och vecka 6 kommer vi arbeta med geometri. Du kommer att få lära dig om enheter och prefix, vinklar, omkrets och area.

Innehåll

Mål: 

- kunna använda olika enheter

- kunna de vanligaste prefixen

- kunna använda geometriska begrepp

- kunna mäta vinklar med gradskiva

- kunna beräkna vinklar

- kunna uppskatta vinklar

- känna till vinkelsumma i olika geometriska figurer

- kunna beräkna omkrets av olika figurer

- kunna beräkna area av rektangel, triangel och parallellogram

- kunna beräkna area av sammansatta figurer

 

Begrepp:

enhet

prefix

dimension

parallella linjer

diagonal

vinkel

vinkelben

vinkelspets

rät vinkel

trubbig vinkel

spetsig vinkel

rak vinkel

sidovinkel

månghörning

vinkelsumma

triangel

parallelltrapets

parallellogram

romb

rektangel

kvadrat

omkrets

area

 

Undervisning:

- elevaktiva genomgångar

- filmer

- arbete med uppgifter i boken Prio Matematik 7 kapitel 3

- arbetsblad

- problemlösning i grupp

- aktiviteter enskilt och i grupp

- spel/lekar

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektioner, exit-tickets, diagnos, läxor och ett skriftligt prov vecka 6.

Det som kommer att bedömas är:

- hur väl du kan använda och förstå begreppen.

- hur väl du kan använda och välja lämpliga metoder

- hur väl du kan lösa och formulera problem

- hur väl du kan föra och följa matematiska resonemang.

- hur väl du kan kommunicera i både skrift och tal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: