Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8C kap 3 Algebra

Skapad 2019-12-03 09:40 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 8 Matematik
Vi lär oss mer om algebra, bl.a uttryck med parenteser och ekvationer med x i båda leden.

Innehåll

 SYFTE

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för

 

CENTRALT INNEHÅLL

Algebra

·       Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. 

·       Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 

·       Metoder för ekvationslösning

 

 

Problemlösning

·       Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

·       Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

·       Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

BEDÖMNING

Förmågor

E

C

A

Lösa problem

Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/begrepp

Du har grundläggande kunskaper om algebra

Du har goda kunskaper om algebra

Du har mycket goda kunskaper om algebra

Metod/redo-visning

 

Dina metoder/ redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redo-visningar är utvecklade och går att följa

Dina metoder/redovisningar är välut-vecklade och nyanserade och går att följa

Reflektion/Analys/ Kommunikation

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

 

 

UNDERVISNING          

För att nå målen skall du

träna/göra följande

      

·       förenkla parentesuttryck

·       addera och subtrahera med parenteser

·       multiplicera in variabler i parenteser

·       lösa ekvationer med parentesuttryck

·       lösa ekvationer med x i båda leden

·       lösa problem med hjälp av ekvation

·       programmera med kod

 

 

Begrepp i grundkursen

·   uttryck

·   variabel

·   ekvation

·   obekant tal

·   led

·   balansmetoden

·   parentes

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fördjupning. Du får lära dig

·       mer om omkrets

·       mer om area och areaenheter

·       befolkningstäthet

·       mer om klotets volym och begränsningsytans area

 

Begrepp i fördjupning

·   konjugatregeln

·   faktorisera

 

 

 

I undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar

·       enskilt arbete

·       diskussioner i grupp

 

Preliminär lektionsplanering v 2 - 5

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

2

 

Repetition av uttryck, ekvation, parentes

Multiplikation av parenteser

Blå:     24 - 30

Grön:  35 - 39

Repetition, problemlösning

3

Multiplikation av parenteser

Blå:     31 - 36

Grön:  40 - 45

Problemlösning m h a ekvation

Blå:     37 - 40

Grön:  46 - 54

Diagnos sid 114-115

4

Repetition

Prov kap 3 del 1

Repetition/fördjupning

5

Repetition/fördjupning

Prov kap 3 del 2

Programmering

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: