Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik 19-20

Skapad 2019-12-03 09:44 i Norretulls grundsärskola Kristianstad
motorik 19-20
Grundsärskola 7 – 9 Motorik
Arbetsområdet syftar till att öka elevens välbefinnande och intresse för fysisk aktivitet av olika slag samt för att främja självständigheten och hälsan.

Innehåll

Eleverna ska få träna på följande: 

Förmåga:

 

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen och 

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

öka samarbetsförmågan och respekten för varandra.

 

Syfte:

För att öka elevens välbefinnande och intresse för fysisk aktivitet av olika slag samt för att främja självständigheten och hälsan.

 

Centralt innehåll:

 

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet

Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil. 

 

Detta ska vi göra för att träna förmågorna: KONKRETISERING/ UNDERVISNING

 

Vi använder bildstöd, filmer och TAKK för att göra undervisningen och lärandet mer begripligt.

 

Varje dag tränar eleverna olika moment i skolrestaurangen; ta tallrik, lägga upp mat, bära tallriken till sin plats (balansera), hämta dricka, äta med sked, äta med gaffel, äta med kniv och gaffel, dela sin mat, torka sig om munnen, tugga med stängd mun, torka bordet efter sig, lämna sin disk.
Varje dag tränas också olika finmotoriska moment när eleverna klär av och på skor och ytterkläder.

 

Eleverna tränar finmotorik (måla, klippa, knyta, knäppa knapp, blixtlås, hitta tangenter). De ska också planera och genomföra friluftsaktiviteter ex. lekplatser, Ishall samt friidrottsdagar och följa allemansrättens regler; Hur man är mot djur, Vad man gör med sitt skräp, Var man hämtar grenar, uteaktivitet - checklista göra eld; vuxen med, grillplats, vatten, pinnar/ ved, tändare, första hjälpen väska. 

 

Eleverna tränar samarbetsövningar, tränar lekar och följer regler.

 

Eleverna tränar grovmotoriska färdigheter, sin muskelstyrka och kondition genom Röris, lekar, boll, motorikbana, cirkelgympa, friidrott, skoljogg och dans samt kommunicerar om betydelsen av omklädning och dusch (hygien). Detta motorikpass sker i en idrottshall och avslutas med avslappning och återkoppling.

 

Dans: Just dance, rytm och följa. Kring granen; dansa runt, hålla handen, sidgalopp, niga, bocka, sparksteg, jämfotahopp, snurra och klappa, springsteg,  armkrok.

Boll:

basket, hålla, kasta, kasta i en bestämd riktning, fånga, fånga med studs, studsa en gång, studsa flera gånger, passa till andra, skjuta mot korgen, följa regler, spela match

fotboll, skjuta, passa, ta emot en pass, passa tillbaka, skjuta mot mål, skjuta i mål, skjuta i mål med målvakt, dribbla, spela match, följa regler.

bandy/softboll, hålla klubban, skjuta på bollen, dribbla, ta emot passning, ta bollen för någon annan, passa, skjuta mål, följa regler, spela match. 

ballong,

handboll, 

pingis,

badminton

friidrott, höjdhopp, längdhopp, stöta kula, kast med liten boll, springa 60 meter, springa 400 meter

motorikbana och cirkelgympa: balans, hoppa jämfota, hoppa på höger/vänster ben, hoppa jämfota upp på en plint, hoppa hopprep (orm, vagga), hoppa rockring, hoppa sprattelgubbe, hoppa indianhopp, åla, krypa, klättra, sit up

 

 

 

BEDÖMNING sker genom observationer och samtal med hjälp av matriser.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: