Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling i december

Skapad 2019-12-03 09:50 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
Varje dag i december månad har vi en samling som innehåller samtal, sånger, berättelser och aktiviteter om vinter och jul.

Innehåll

Nuläge:

Barnen är förväntansfulla och längtar till jul. Vi läser sagor, gör kreativa sysslor med anknytning till december, vinter och jul.

Målbild:

När vi ser och hör att barnen  lär sig om årstid, traditioner, utvecklar sin finmotorik. Barnen använder qr-koder.

Metod:

Vi läser en UR-saga om dagen genom att skanna dagens datum på en gran. Sagorna handlar om vänskap.

Vi räknar dagarna till julafton. Vi skapar t.ex. granar av äggkartonger. Vi bakar pepparkakor och lussekatter.

Prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: