Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A Kap.4

Skapad 2019-12-03 09:56 i Lingenässkolan Kristianstad
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A. Ett prov med en kommentar ges efter varje avslutad kapitel.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska arbeta med division. Lära oss att se sambandet mellan division och multiplikation och kort division. Träna på problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa problem, och att välja rätt räknemetod.

Du ska öva din förmåga att förstå och kunna använda olika matematiska ord.

Du ska träna din förmåga att diskutera och motivera varför du väljer en viss lösning.

Du ska träna din förmåga att kunna hantera de fyra grundläggande räknesätten inom matematik. (addition, subtraktion, multiplikation och division)

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • använda mattebegrepp
 • välja räknesätt samt att hantera de fyra räknesätten på ett fungerande sätt
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • lösa enkla problem
 • beskriva tillvägagångssätt
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • förstå och skapa egna talmönster 

Hur:

Jag kommer lyssna på dig när du samtalar.

Du kommer få visa vad du kan med hjälp av mattetest.

Jag kommer titta på hur du löser problem.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta enskilt med visst stöd av vuxen.

Du kommer att få arbeta i matteboken.

Du kommer att få arbeta med konkreta material.

Du kommer att få träna matte på Bingel. 

Du kommer att jobba enskilt och  i par och lösa problem inom matteområdet vi jobbar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3A Kap.4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Jag...
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
...känner till några begrepp och kan förklara dem med vuxenstöd
...känner till några begrepp och kan förklara dem
...känner till flera begrepp och kan använda dem i kända situationer
...känner till begreppen som hör till arbetsområdet och kan använda dem i nya situationer
Jag...
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
...kan räkna division med vuxenstöd ...kan skriva en division med vuxenstöd
...kan räkna division ...kan skriva en division
...kan räkna division och kontrollera med multiplikation ...kan räkna division med 10 och 100
...kan räkna kort division med och utan rest
Jag...
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
..kan lösa enkla problemlösnings- uppgifter och välja lämpligt räknesätt med vuxenstöd
..kan lösa enkla problemlösnings- uppgifter och välja lämpligt räknesätt
...kan lösa en problemlösnings- uppgift i två steg och välja lämpligt räknesätt
...kan lösa en problemlösnings-uppgift i flera steg och med olika räknesätt
Jag...
Resonemang och kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
...kan, till viss del, förklara hur jag tänker och visa det i min bok om jag har vuxenstöd
...kan, till viss del, förklara hur jag tänker och visa det i min bok
...kan förklara hur jag tänker och visar det i min bok. Dessutom kan jag tala om om svaret är rimligt eller inte
...kan förklara hur jag tänker och visa det på olika sätt, t ex genom att använda symboler, både skriftligt och muntligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: