Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fairplay

Skapad 2019-12-03 09:56 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fairplay Teoriuppgift

Innehåll

Fair Play Hej, här kommer ert teoritest. Läs om Fair Play och svara på frågorna.Skapa ett google doc och dela med Isabella Åmark. 

 

Inlämning senast torsdagen 12/12. 

Fairplay handlar om att 

 

Genom att 

 1. Följa regler 

 2. Vara en bra vinnare och förlorare 

 3. Bidra till positiv stämning 

 4. Ha ett uppmuntrande språk 

 5. Låta alla vara med 

 6. Respektera olikheter 

Genom att 

 1. Inte fuska 

 2. Inte utöva fysiskt våld 

 3. Inte frysa ut andra 

 4. Inte använda ett negativt språk 

 5. Inte diskriminera eller trakassera 

 6. Inte vara rasistisk

 

 

Fundera på dessa frågorna/påståendena och försök besvara dem så som du tänker och känner kring dem, utgå från det vi pratat om kring fairplay. 

1.Hur känns det att få en fördel eller nackdel i en match på grund av att någon inte följt reglerna?

2.Hur brukar du uppträda när du vunnit eller förlorat?

3.Hur kan du bidra till en positiv stämning?

4.Hur gör du för att uppmuntra någon under spelet?

5.Hur agerar du när du märker att någon fuskar?Uppgifter

 • Fariplay

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: