Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning (antiken)

Skapad 2019-12-03 10:27 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi inleder vårterminen med att öva upp vår muntliga förmåga och presentationsteknik. Vi fördjupar oss i antingen ett grannspråk eller ett av våra minoritetsspråk. Fördjupningen kommer att mynna ut i en muntlig redovisning.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Muntlig redovisning av antiken ht-19

Innehåll

 

 

Bedömning

Bedömning:

Muntlig redovisning - Struktur - Innehåll - Anpassning efter mottagare och sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  C 9
 • Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Muntlig redovisning

Muntlig redovisning (Språkbruk)

Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Utmärkta kunskaper
Samarbete
Delaktighet i grupparbete (Självvärdering)
Samarbetet har fungerat. Du har gjort din del av grupparbetet.
Du har varit engagerad i samarbetet och seriös i ditt bidrag till grupparbetet.
Du har varit drivande, flexibel, lyhörd och lösningsinriktad i grupparbetet.
Innehåll
Alla delar finns med.
Er redovisning är intresseväckande och har ett fylligt innehåll. Ni visar en god förståelse om ämnet.
Er redovisning innehåller ett välutvecklat resonemang med djup och/ eller bredd. Ni visar mycket god förståelse om ämnet. Innehållet är kreativt.
Struktur
Redovisningen hänger ihop, dvs åhöraren vet vad ni pratar om. Inledning och avslutning finns med.
Det är lätt att följa med i redovisningen, d v s den har en ”röd tråd” . Inledningen är intresseväckande och det finns något tänkvärt i slutet.
Inledning och avslutning är effektfulla och redovisningen innehåller en tydlig råd tråd. Ni är kreativa och bygger upp er redovisning på ett intresseväckande sätt.
Anpassning
Mottagare Syfte
Redovisningen fungerar för de tänkta åhörarna. Syftet, att ger era kamrater en intresseväckande presentation av "ert" ämne, uppfylls.
Programmet är gjort med god anpassning till mottagare och syfte.
Programmet är väl anpassat till mottagare och syfte
Tal
Du talar relativt tydligt och ledigt.
Du talar tydligt och i bra tempo. Du använder ditt manus på ett diskret sätt.
Du använder rösten som ett verktyg för att förtydliga och förstärka ditt budskap. Du använder ditt manus på ett diskret sätt/ du är inte bunden till ditt manus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: