Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen

Skapad 2019-12-03 10:34 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer att arbeta med buddhismens grunder och värderingar.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen är förmodligen världens äldsta nu levande religion. Den uppstod för många tusen år sedan i Indien. De flesta hinduer försöker inte övertyga andra människor om att just deras religion är bäst. De menar att många olika vägar leder till Gud på samma sätt som olika floder leder till havet. Därför spelar det ingen större roll vilken religion människor har – målet är ändå ett och detsamma. Idag är buddhismen en världsreligion, men har ganska få anhängare i Indien där den en gång började.

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • Hur påverkar religionen hinduers liv.
 • Hur påverkar hinduismen och samhället varandra.
 • Hur påverkar hinduismen västerlandet och andra religioner.
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion

 Följande begrepp är viktiga för att eleven ska kunna resonera om hinduismen:

Sanatana dharma – Den eviga läran
Brahman – Världssjälen som finns överallt
Atman – Delar av Brahman i människan

Reinkarnation - Återfödelse
Samsara – Återfödelsens kretslopp
Moksha – Frälsningen inom hinduismen, att bli befriad från återfödelse, atman blir en del av brahman
Karma – Människans handlingar som bestämmer om man är på väg mot moksha.

Kastsystem – Ett system som har präglat Indiens samhälle som delar in människor i olika grupper

 Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner

Uppgifter

 • Fördjupning hinduiska gudar/gudinnor

 • Jämför Krishna och Kristus

 • Hinduism - Instuderingsfrågor

 • Besök ett hinduiskt tempel

 • Hinduism 2

 • Hinduism 1

 • Hinduismens historia

 • Hinduism urkunder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: