Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Turkiska åk 4-6

Skapad 2019-12-03 10:35 i Modersmålsenheten Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Modersmål
undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Innehåll

 Innehåll

Mål

Du ska lära dig att

– kunna delta i samtal,  berätta om upplevelser och händelser samt kunna återge innehållet i berättelser,

– kunna läsa och förstå till åldern avpassade texter.

– kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå,

– kunna berätta om sitt ursprungsland och livet där och jämföra med svenska förhållanden.

-kunna skriva egna texter. 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma 

 • Din förmåga att läsa och analysera innehåll.
 • Din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt.
 • Din förmåga att urskilja språkliga strukturer.
 • Din förmåga att skriva egna texter med begripligt innehåll och fungerande språk.
 • Din förmåga att analysera författarens budskap.

Undervisning

på vilket sätt 

 • Vi kommer att läsa olika typ av texter både hemma och i skolan.
 • Vi kommer att arbeta med läsförståelse samt diskutera och analysera .
 • VI ska titta på  filmer.
 • rita och spela.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: