Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År8.FYSIK.MEKANIK (ht 19)

Skapad 2019-12-03 12:36 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ämnet fysik handlar om det mesta vi upplever omkring oss. Mekanik är den äldsta och mest grundläggande delen av fysiken. Den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelser och krafter. Mekaniken innehåller flera av de grundläggande fysikaliska lagarna. Grunderna i det som kallas ”klassisk mekanik” går tillbaka till forskningsinsatser utförda av stora vetenskapsmän som Galileo Galilei, Johannes Kepler och Isac Newton som alla levde omkring 1600-talet

Innehåll

• Undervisningen

- Sytet med undervisningen är att du ska få möjlighet att lära dig att använda fysikens begrepp, modeller och teorier
  för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

  I undervisningen kommer du att ... 

- möta begreppen: mekaniskt arbete, mekanisk energi (lägesenergi och rörelseenergi), "Energiprincipen", lutande plan, hävstång,
  enkla maskiner, "Mekanikens gyllene regel", block, effekt, hästkraft.

- lära dig om enheterna Nm [Newtonmeter], J [Joule], W [Watt] 

• Arbetsformer

- För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta kunskapsområdets 
  innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att använda oss av olika sorters läromedel.

- Vid systematiska undersökningar kommer du att formulera frågeställningar, eller utgå från färdiga 
  frågeställningar, och dokumentera/presentera dina resultat.

 

• Bedömning

I arbetsområdet bedöms ...

 • dina kunskaper om för arbetsområdet viktiga begrepp och de grundläggande fysikaliska lagarna
 • din förmåga att använda dig av din kunskap i verklighetsnära situationer
 • på vilket sätt du genomför undersökningar
 • hur du presenterar genomförande och resultat av dina undersökningar 

 Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor ...

 • genom att arbeta aktivt på lektioner
 • genom att arbeta aktivt vid laborationer
 • genom att skriva laborationsrapporter
 • genom att delta i diskussioner och resonemang
 • genom att utföra skriftliga förhör        

 

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under hela arbetets gång. Du kommer att få respons på vad du kan utveckla vidare. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
FYSIK.METODER och ARBETSSÄTT. ARBETE-ENERGI-EFFEKT (år 8)

UTFÖRANDET

Uppgift 1
Hur högt är ett trappsteg?
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper [Beräknat ett medelvärde]
Uppgift 2
Hur lång är den totala vägen?
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Uppgift 3
Tagit tiden det tar att förflytta sig.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 4
Formeln för Mekaniskt arbete.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Uppgift 5
Beräknat ditt mekaniska arbete.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Har mycket goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet. Avrundat.]
Uppgift 6
Formeln för Effekt.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Uppgift 7
Beräknat din effekt.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Har mycket goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet. Avrundat.]

DOKUMENTATIONEN

Inte gjort /ofullständig
Väsentligen godtagbar
Godtagbar. Snygg & prydlig
God. Snygg & prydlig

Fy
MEKANIK År 8. Ht19

MEKANISKT ARBETE

Uppgift 1
Definition av mekaniskt arbete?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 4 & 6
Hur stort arbete uträttas?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 2
En formel (ordsamband) för mekaniskt arbete.
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3
Enheter (namn och förkortning)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 5
Uppgifter där formeln används direkt.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för formelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för formelns användning.
Visar god förståelse för användning av formeln.
Upgift 7, 8, 9 & 10
Uppgifter där formel används med anpassning.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för formelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för formelns användning.
Visar god förståelse för användning av formeln.

MEKANIKENS GYLLENE REGEL

Uppgift 20
Formulera MGR
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 21
Uppgifter där regeln tillämpas direkt.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för regelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för regels användning.
Visar god förståelse för användning av regeln.
Uppgift 22
Uppgifter där regeln tillämpas med anpassning
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för regelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för regels användning.
Visar god förståelse för användning av regeln.

ENERGI

Uppgift 31
Formulera Energiprincipen
Inte svarat
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 30
Vilka energiformer räknas till mekanisk energi?
Inte svarat
Fel svar
Ett rätt svar
Två rätta svar
Uppgift 32
Uppgift med direkt tillämpning.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 33, 34
Energiomvandling
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.

EFFEKT

Uppgift 36
Formel
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.
Trampolinproblem (I)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.
Trampolinproblem (II)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.

LABORATION

Kraften
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för att ta reda på kraften.
Visar huvudsaklig förståelse för att ta reda på kraften. .
Visar god förståelse för att ta reda på kraften. .
Vägen
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för att ta reda på vägen.
Visar huvudsaklig förståelse för att ta reda på vägen.
Visar god förståelse för att ta reda på vägen.
Tiden
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för att ta reda på tiden.
Visar huvudsaklig förståelse för att ta reda på tiden.
Visar god förståelse för att ta reda på tiden.
Förfarandet
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för hela förfarandet.
Visar huvudsaklig förståelse för hela förfarandet.
Visar god förståelse för hela förfarandet.

......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: