Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna. Fokus Matematik med Bibbi

Skapad 2019-12-03 12:46 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola
vi kommer att använda oss av karaktären Bibbi när vi lägger extra fokus på matematik.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Utveckling och lärande : Matematik.

Tidsperiod: v 49-1

Förskolans namn: Asplundens förskola

Grupp: Violen

Barnens ålder: 1-2 år

År och datum: 2019-11-27

Planeringen Upprättad av: Lotta

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Fokus kommer att ligga på språk. Bibbi är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och ölskar klurigheter och uppfinningar.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-2.2 omsorg, utveckling och lärande Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklia förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mångder, mönster, antal, ordning, tal, mätning, och förändring, samt att resonera matematisk om detta.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för former som tex. cirkel, triangel och olika lägesord som på, under och över. Vi kommer räkna 1-5.
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Vi kommer varje dag ha samling där vi kommer att räkna, ramsa och titta på olika lägesord.  På tisdagar och onsdagar kommer vi dela gruppen på två.  En grupp går ut och en grupp stannar inne och arbetar med temat.  Vi kommer använda smartboarden för att titta på ´Tiggy testar para ihop former´ från UR barn. Så kommer vi göra figurer som barnen får titta och känna på. Sedan kommer barnen få göra en tomte av former som dom får limma på ett papper. 

 Vi kommer att dokumentera utifrån olika nyfikenhetsfrågor där vi kommer se barnens förkunskaper , behov men även lärandet.

 

Karin och Lotta är ansvariga.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

 
Vi kommer att göra lärloggar i Unikum där barnens och vårdnadshavarna kan se. Vi kommer även ta våra dokumentationen  tillbaka till barnens där vi kan reflektera ihop med dom.   Vi pedagoger kommer tillsammans reflektera utifrån våra nyfikenhets frågor .
 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: