Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2019-12-03 13:07 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Retoriken (talekonsten) är något som har utvecklats sedan Antiken och hänger ihop med demokratins utveckling, eftersom det då blev allt viktigare att kunna argumentera för sin sak. Man började även undervisa i retorik och skrev ned teorier kring hur man skall bli en bra talare. Dessa teorier används än idag. Under det här momentet kommer vi att gå igenom vad ni ska tänka på när ni diskuterar, argumenterar och håller ett tal. Ni kommer att få göra tal- och diskussionsövningar i grupp och slutligen kommer ni att få hålla ett kort tal/en presentation inför klassen/en grupp.

Innehåll

 

 

V. 47-51

1. Ni övar på att samtala och lyssna på varandra. Ni jobbar i grupper (se lista) och tar hjälp av materialet i häftet "Tala".

2. Vidare tränar ni  på att diskutera och argumentera. Samma grupper och material med inspirerande övningar.

3. UR-serien (TV) "Tala ut" del 1 och del 2 ger er verktyg och inspiration.

4. Sista delen i häftet "Tala" handlar om vad man ska tänka på vid tal och muntliga presentationer. Etos, logos, patos. Struktur, stilfigurer (språkliga knep), kroppsspråk m fl goda råd.

5.. Därefter panerar och skriver ni egna tal/presentationer och förbereder er noga. I häftet finns förslag på högtidstal och             argumenterade tal. Ni kan också välja att hålla ett informerande tal = presentation om något som intresserar er; en hobby, en person, ett djur, en resa, en film, ett spel etc. Se även förslag under Uppgifter nedan.

6. Slutligen håller alla elever ett tal/en presentation på 3-5 minuter inför klassen/en mindre grupp. Alla ger varandra respons.

 

 

 

Uppgifter

 • Retorikuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E

Matriser

Sve
Retorik SV1

E
C
A
Framförande och innehåll
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
Innehåll och struktur
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationsteknik
Du kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Du kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Du kan med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: