👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-12-03 13:41 i Djupedalskolan Härryda
Planering av arbete kring de fem största världsreligionerna
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I arbetet med våra fem största världsreligioner kommer vi att utgå från likheter och skillnader religioner emellan. Eftersom vi har arbetat med Abrahamitiska religionerna i årskurs fem ligger fokus på buddism och hinduism.

Innehåll

Vi tränar så att

  • Du ska också kunna redogöra för varje religions grundtanke. 
  • Du ska kunna göra jämförelser mellan olika religioner och kunna peka på likheter och skillnader mellan dem.
  • Du ska kunna resonera om religionens påverkan i samhället där den existerar samt vad den kan betyda för människans identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Aktiviteter och uppgifter

Vi ska utgå ifrån vad en religion består av, vad vi vet om religionerna innan vi fördjupar oss för att lära oss mer.

Vi ska:

  • fylla i en tom tankekarta om hinduism och buddism
  • läsa olika faktatexter och se på filmer
  • svara på allmänna frågor om religionerna
  • diskutera vad olika delar betyder och hur människa och samhälle påverkas
  • slutligen redovisa kunskaper och förmågan att resonera kring religionerna, vid ett skriftligt förhör

 

Bedömning

Du kommer att få visa att du har faktakunskaper och att du kan resonera kring likheter och skillnader samt visa på hur samhället påverkas, genom att delta muntligt i gruppdiskussioner, skriftliga uppgifter (Du ska visa att du utifrån dina källor kan sammanställa likheter och skillnader mellan religionerna. Du ska när du sammanställer sträva att använda ämnesspecifika ord och begrepp )

 

Matriser

Re
Världsreligionerna

faktakunskaper
Eleven har kunskaper om några heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
grundläggande
goda
mycket goda
jämförelser
Eleven kan resonera och göra jämförelser om likheter och skillnader mellan religioner.
kan föra enkla resonemang
kan föra utvecklade resonemang
kan föra välutvecklade resonemang
resonera
Eleven kan föra resonemang om vad religioner kan betyda för människor.
kan föra enkla resonemang
kan föra utvecklade resonemang
kan föra välutvecklade resonemang