Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap åk4

Skapad 2019-12-03 13:50 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Svenska Geografi Samhällskunskap Svenska som andraspråk
I åk 4 kommer vi att arbeta med ett tema som handlar om Sveriges landskap. Du ska få bekanta dig med de olika landskapen och dess landskapsvapen, landskapsblomma och landskapsdjur.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram samt ett rumsligt medvetande. Eleven ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper som är viktiga och användbara i ämnet geografi. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

 

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Under detta tema kommer du få lära dig om Sveriges 25 landskap, deras läge, landskapsdjur, landskapsblomma och landskapsvapen. Du kommer även får lära dig vad som är speciellt med de olika landskapen.

Efter temat kommer du känna till stora sjöar och städer.

 

Vi kommer att arbeta på ett varierat arbetssätt. Där arbete på iPads (appen min geografi), , läxor, förhör, film och läs- och skriv uppgifter blandas.

Du kommer både få arbeta självständigt och i mindre grupper.

Dessutom kommer du att få fördjupa dig i ett av landskapen och göra ett grupparbete om landskapet.

 

 Bedömning

        - Ditt arbete och engagemang på lektionerna.

         - Kunskapstest i geografi, att du använder geografiska begrepp. 

         - Läxor och muntlig redovisning av ett landskap. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh SO Ge SvA
Sveriges landskap åk4

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan namnet på och kan placera ut Sveriges landskap.
Du kan några sjöar Sverige.
Du kan några berg i Sverige.
Du kan fakta om Stockholm.
Du kan berätta fakta om ett landskap som ingick i grupparbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: